مقالات:تبلیغات و تاثیر آن درباره رشد میزان اشتغال در جامعه

تبلیغات و تاثیر آن درباره اشتغال در جامعهانجام تبلیغات شرکت های بزرگ تاثیر بسیاری بر روی موضوع اشتغال جامعه دارد. در بافت و سیاق اخلاقیات، شرکت های بزرگ هستند که درگیر ماجراهای اخلاقی هستند. هیچ کس ادعا نمی کند که شرکت های بزرگ همیشه رفتاری خوب و بی عیب و نقص دارند. اما در عین حال هیچ کس منکر این نیست که شرکت های بزرگ اگر می خواهند در دراز مدت همچنان در کسب و کارشان پابرجا و فعال باقی بمانند، باید به دو چیز همیشه پایبند و کاملا متعهد باشند. آن ها از یک سو باید تعداد زیادی از کارکنان را به کار گیرند و آنان را اداره کنند و از دیگر سو مجبورند که سود آفرینی مطلوبی داشته باشند. به این ترتیب تعداد زیادی از مردان و زنان کوچه و بازار، یا کسانی هستند که در سایه فعالیت و تلاش تبلیغ کنندگان امرار معاش می کنند، یا عضوی از خانواده هایی اند که معیشت خود را به واسطه وجود تبلیغ کنندگان عمده، سر و سامان می دهند. به طور خلاصه آنان پول مورد نیاز برای تامین غذا، پوشاک و دیگر مایحتاج ضروری خود را در سایه کار و تلاش شرکت های بزرگ که همان تبلیغ کنندگان عمده اند به دست می آورند.

 


مقالات:پنج اصل اساسى براى ساخت يک آگهى

یک آگهى خوب در درجه اول بايد توجه مخاطب را جلب و سپس او را بدان محصول علاقمند سازد. سپس تمايل او را براى پيگيرى موضوع افزايش دهد و بالاخره همان آگهى خوب باعث فروش کالا، خدمت يا ايده مورد نظر شود. در ساخت يک آگهى خود بايد پنج اصل اساسى زير مورد توجه قرار گيرد

 


مقالات:اگر نمی توانی نو بپردازی، مپرداز !

پی بردن، کشف و شاید خلق یک اثر خلاقه نیاز به غور و تفحص فراوانی دارد و از آنجا که همواره "مرغ همسایه غاز است" زیاد غلط به نظر نمی رسد و از آنجا که درک و مکاشفه در یک اثر هنری آمیخته با خلاقیت و نوگویی و احیانا نوآوری همواره موجبات ذوق و نشاط و انبساط خاطر و چه بسا باطن را فراهم می کند و در تاکید به لزوم ترویج و رونق هر چه بیشتر و فزونتر قوای خلاقه در ابنای بشر و علی الخصوص جماعت طراح و تبلیغاتچی و در راستای این که هر چه بیشتر گفتند و گفتیم (احیانا) کمتر اثر کرد و هر چه نوشتند و نوشتید بیشتر بی فایده نمود صواب و ثواب را توامان در این دیدیم که بنمایانیم و بشناسانیم حداقل آنچه را که دیده ایم و آنچه را که شناخته ایم از برزگان و خواص ِ خلاق ِ خالق و از طرح زن و تبلیغات کن ِ سراسر گیتی در این مقال و در این مقاله بیاوریم تا چشمان کم دیده و نادیده ی خلایق دیزاینر این مملکت هم روشن شود و چه بسا نکات و آموزه هایی فرا گرفته شود. باشد تا دیگر نخواهیم و نبینیم پرداختن صرف به شوخی و مطایبات بی فایده و بی ثمر و بی هدف را در تولیدات داخل مان و هر از گاهی هم بخواهیم و نیز بتوانیم یا بتواناییم خود را و دیگران را نو دیدن و نو پرداختن و نو اندیشیدن. مجال اندک ست و واقعه سخت نامنتظر. پس به عینه می بینیم و چندان که نیاز است حواشی نگاری می کنیم


مقالات:عناصر اصلی طراحی

بدرستی هنر شکل متنوعی از خلاقیت همراه با شکل های بی شمار طراحی است. اما چند عنصر اساسی طراحی وجود دارد که شالوده را تشکیل می دهد. از مقاله ی زیر ببینیم چه چیزهایی هستند.


مقالات:فضای سفيد در طراحی گرافيک

فضاي سفيد تركيب بندی مناسبی را ايجاد می كند در صورتيكه يك تركيب بندی شلوغ چيز خوبی نيست. فضای سفيد ويژگي های مثبت فراوانی دارد و اين نوشته سعی دارد فوائد مورد نظر را به شما نشان دهد.
فضاي سفيد در طراحي گرافيك بسيار سودمند است. البته بسياري از طراحان تازه كار نمي توانند مزاياي آن را در كار خود به خوبي درك كنند.

 صفحات  1  صفحات