رمز محبوبیت هما گرافیک در دارا بودن یک سیستم فعال ارتباط با مشتری و استفاده از نیروهای خبره و بروز در امور طراحی و تبلیغات میباشد،که به مدیران این شرکت کمک می کند تا با نهایت احترام، نیازهای مشتریان را در یافته و برای آنها راه حل منطقی ارائه کنند.